Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εκθέματα - Εκθέτες

Η InterAigis έχει εξασφαλίσει την παρουσία στην έκθεση εκατοντάδων στελεχών Πολιτικής Προστασίας. Θα απευθύνει μαζικές προσκλήσεις σε επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και σε στελέχη Πολιτικής Προστασίας του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας.

Όλα αυτά δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά και κίνητρο συμμετοχής για όλες τις εταιρείες.

Τα εκθέματα που θα προβληθούν μέσω της InterAigis 2024 εντάσσονται σε πέντε μεγάλες θεματικές κατηγορίες:
ειδικός εξοπλισμός και μέσα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, και πυρόσβεσης
ειδικός εξοπλισμός και μέσα ασφαλείας
ειδικός εξοπλισμός και μέσα Πολιτικής Προστασίας, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
παροχή υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας - ασφαλείας - πυρασφάλειας
χρηματοπιστωτικά και ασφαλιστικά προγράμματα

Οι εκθέτες μας

Στην έκθεση InterAigis 2024 μπορούν να προβληθούν:
 • Εμπορικές, βιομηχανικές και κατασκευαστικές εταιρίες επίγειων και εναέριων μέσων ασφαλείας και πυρασφάλειας και πλωτού εξοπλισμού
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, πυρασφάλειας, πυρόσβεσης και αεροπυρόσβεσης
 • Εταιρείες εγκατάστασης, λειτουργίας, υποστήριξης και διαχείρισης αυτόματων συστημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας
 • Εταιρείες ασύρματης, ενσύρματης επικοινωνίας και τηλεματικής
 • Τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες
 • Εταιρείες εξειδικευμένων δομικών υλικών προστασίας και πυραντοχής
 • Εταιρείες ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και μέσων
 • Εταιρείες εμπορίας όπλων, λοιπού αμυντικού εξοπλισμού προστασίας και ασφάλειας
 • Μελετητικά γραφεία
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων και νομικοί σύμβουλοι
 • Γραφεία πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων
 • Τράπεζες χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες
 • Δημόσιοι φορείς, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Μ.Κ.Ο., εθελοντικές οργανώσεις
 • Επαγγελματικοί σύλλογοι
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Εταιρείες εξειδικευμένου δώρου εθιμοτυπίας και αναμνηστικών

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Στην InterAigis 2024 παράλληλα θα διεξαχθούν επιστημονικές ημερίδες, ενταγμένες σε μια θεματική αλληλουχία, αναφορικά με τις σύγχρονες προκλήσεις της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας. Με τα παραπάνω δεδομένα φιλοδοξούμε και αυτή τη φορά η InterAigis να γίνει εργαλείο προβολής και προώθησης των δραστηριοτήτων σας.