Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η InterAigis 2024 είναι η μοναδική και η πλέον εξειδικευμένη έκθεση Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα. Καλύπτει τους τομείς Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σκοποί της είναι:

  • Να πετύχει τη διασύνδεση των συναφών εταιρειών της αγοράς που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να αναβαθμιστεί η έως τώρα αποσπασματική προσέγγιση και δράση κατά τομέα, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι σε οποιοδήποτε επίπεδο να μπορούν, και να έχουν, τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων.

  • Να ενημερωθούν οι εταιρείες και τα εξειδικευμένα στελέχη στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια σε θέματα νέων τεχνολογιών, ειδικού εξοπλισμού και σύγχρονων επιχειρησιακών δυνατοτήτων από το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι.

  • Να ενημερωθούν οι φορείς του δημοσίου και των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παρέχουν υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τα στελέχη αυτών (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Ένοπλες Δυνάμεις Περιφέρειες, Δήμοι κ.λπ.) καθώς και ιδιώτες πάροχοι συναφών υπηρεσιών (μελετητές, κατασκευαστές, τεχνικοί σύμβουλοι, πραγματογνώμονες, δικηγόροι κ.λπ.) για τις νέες τεχνολογίες, τον σύγχρονο εξοπλισμό, τις χρηματοπιστωτικές δυνατότητες διευκόλυνσης κ.λπ.

  • Να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα, να επιτευχθούν νέες επιχειρηματικές συμφωνίες αντιπροσώπευσης οίκων του εξωτερικού, αλλά και να αναδειχθούν ευκαιρίες επένδυσης και ανάπτυξης στην ελληνική αγορά εργασίας, χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα δασοπυρόσβεσης, εξοπλιστικά Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, διασυνοριακή δράση, Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας ΑΙΓΙΣ, έργα σε δήμους και περιφέρειες.

  • Να καλλιεργηθεί το αίσθημα ασφάλειας και να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία μας γενικότερα στα θέματα εξειδικευμένης διακινδύνευσης από τους εμπρησμούς, την εγκληματικότητα, τις θεομηνίες και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.